Restauracja czynna w niedzielę 12:00 - 18:00 lub do ostatniego gościa
Zapraszamy do lokalu w sprawie rezerwacji codziennie 08:00 - 17:00
Telefony: 694 058 275; 664 928 400; 601 757 105; 667 777 713; 61 662 36 65

Koncert Radiohead

Po doświadczeniach związanych z obsługą koncertu Poznań dla Ziemi zespołu Radiohead pod względem ekologii i segregacji odpadów komunalnych proponujemy również możliwość używania w strefie gastro najbardziej zaawansowanych technologicznie materiałów nadających się do kompostowania tzn. biodegradalnych lub recyklingu. Proponujemy stosowanie naczyń jak talerze, sztućce, szklanki, kubki, słomki, które produkowane są z PLA- plastiku wykonanego na bazie skrobi całkowicie rozkładanego podczas procesów przemysłowych. Talerze wykonane są natomiast z włókien trzciny cukrowej. Używanie w/w naczyń pozwala na efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów, niż  ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań. Surowce, których źródłem jest biosfera: drewno lub materiały pochodzenia roślinnego nie naruszają przy ich produkcji naturalnego cyklu CO2 i nie przyczyniają się do globalnego ocieplenia, w przeciwieństwie do organicznych surowców.